S.C. CENTRUL MEDICAL HYGEEA S.R.L.

Iasi, str. Hatman Sendrea nr 2, Baza 1 de Tratament si Baza 2 de Tratament
CUI 21897961
J22-1705-2007
Capital social: 200 RON

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. CENTRUL MEDICAL HYGEEA S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: programarea la consultatii prin intermediul formularului de programare online, respectiv promovarea ofertei de servicii si a promotiilor CENTRULUI MEDICAL HYGEEA.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele solicitate in cadrul formularului de programare online, acestea fiind necesare realizarii programarii si pentru a fi contactati in soul confirmarii programarii la consultatie la SC CENTRUL MEDICAL HYGEEA SRL. Refuzul dvs. determină imposibilitatea realizarii programarii la consultatie prin intermediul formularului de programare online.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate tertilor.

Doriţi să primiţi informaţii despre serviciile, promotiile, evenimentele etc. oferite de S.C. CENTRUL MEDICAL HYGEEA S.R.L.?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul S.C. CENTRUL MEDICAL HYGEEA S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google Plus